wczytywanie zawartości …

Informacja o Łódzkim Domu Kultury

Łódzki Dom Kultury jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Należy do najstarszych instytucji kulturalnych w województwie łódzkim – działa od 1953 roku. Budynek ŁDK to aż 7000 metrów kwadratowych, z czego 5500 przeznaczonych jest do wszelkiego rodzaju działań kulturalnych. Każdego roku w zajęciach kulturalnych, festiwalach, koncertach, wystawach czy przeglądach filmów uczestniczą dziesiątki tysięcy osób. ŁDK pełni ważną rolę jako instytucja regionalna – współorganizuje wiele kulturalnych przedsięwzięć w gminach i powiatach oraz organizuje szkolenia dla przedstawicieli instytucji kulturalnych i samorządowych z terenu woj. łódzkiego.

Ponadto ŁDK realizuje i współrealizuje wiele wydarzeń o zasięgu ponadregionalnym. Łódzkie Spotkania Teatralne to jeden z najważniejszych w Polsce festiwali teatru alternatywnego, ze starannie dobranym repertuarem oraz rozbudowaną częścią warsztatową. Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” jest ważnym, krajowym forum konfrontacji dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych. Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „ŁóPTA” pozostaje liczącą się, znakomitą okazją dla niezawodowych grup teatralnych do prezentacji przed szeroką publicznością i przepustką do profesjonalnego aktorstwa. Krajową renomę mają Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Kubryk”, prezentujące polskich i zagranicznych wykonawców muzyki folkowej oraz szantowej. Obecnie do ważnych przedsięwzięć należy również Festiwal Muzyczny Rockowanie, projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego "Kolorowa Lokomotywa" i cykl konferencji dla dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego.

 

ŁDK to:

  • ponad tysiąc projekcji i przeglądów filmowych rocznie w 2 salach kinowych;
  • kilkadziesiąt wystaw w roku w 5 galeriach;
  • ponad 150 różnego rodzaju imprez (m.in. koncertów, spotkań autorskich, prelekcji etc.);
  • wiele działających klubów i stowarzyszeń; kilkanaście zespołów muzycznych i teatralnych;
  • kilkanaście różnorodnych kursów (m.in. tańca, jogi, rysunku i malarstwa);
  • Regionalna Akademia Kadr Kultury
  • informacyjny serwis kulturalny Kalejdoskop Kulturalny Reymont (http://www.e-kalejdoskop.pl/);
  • serwis informacji kulturalnych województwa Łódzkiego RegionKultury.pl;
  • magazyn kulturalny Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop”;
  • Wydawnictwo Kwadratura publikujące poezję;